Mieli kolegos,

 

Gruodžio 2 dieną vyksiančios LARD konferencijos “Teisinė reguliacija anesteziologo reanimatologo darbe” metu, teisininkas Andrej Rudanov, VU, VGTU skaitys pranešimą, kurio metu analizuos dažniausiai mūsų darbe pasitaikančias klinikines, gyvenimiškas situacijas, klausimus iš teisininko perspektyvos.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti, o prieš dalyvaujant perskaityti ir pabandyti atsakyti į šį Andrej Rudanov paruoštą testą.

 

Teisingi atsakymai ir jų analizė – pranešimo metu.

 

Taigi klausimai:

 

  1. Lietuvos teismų praktikoje bylų dėl sveikatos priežiūros specialistų atsakomybės (gydytojų, slaugytojų, kitos medicinos personalo, įstaigų atsakomybės) yra virš 20000 (dvidešimties tūkstančių). Kaip Jus galvojate, kiek tokių bylų yra dėl anesteziologų reanimatologų teikiamų paslaugų?

 

1.1. daugiau negu 1000 bylų;

1.2. nuo 500 iki 1000 bylų;

1.3. nuo 100 iki 500 bylų;

1.4. iki 100 bylų;

1.5. iš viso nėra bylų dėl anesteziologų reanimatologų teikiamų paslaugų.

 

  1. Kaip Jus manote, kokių bylų (išvardintos žemiau) yra daugiausiai, kalbant apie anesteziologų reanimatologų atsakomybę?

 

2.1. baudžiamųjų bylų;

2.2. civilinių bylų;

2.3. ir baudžiamųjų, ir civilinių bylų;

2.4. neturiu nuomonės.

 

  1. Kaip Jums atrodo, dėl ko daugiausiai pacientai (jų artimieji) kelia anesteziologo reanimatologo atsakomybės klausimą?

 

3.1. dėl to, kad pacientas dėl pritaikytos nejautros mirė;

3.2. dėl to, kad pacientas sunkiai atsigauna po nejautros;

3.3. dėl to, kad pacientas ilgiau atsigauna po nejautros, negu jis tikėjosi;

3.4. dėl to, kad po nejautros pacientui išsivystė bendrosios (dažniausiai pasitaikančios) komplikacijos;

3.5. dėl to, kad po nejautros pacientui išsivystė retos komplikacijos;

3.6. dėl to, kad po nejautros pacientui išsivystė individualios komplikacijos;

3.7. dėl to, kad po nejautros pacientui išsivystė individualios komplikacijos, apie kurias jis nebuvo iš anksto informuotas;

3.8. dėl kitų priežasčių.

 

  1. Kas turi pateikti pacientui informaciją apie teikiamą (naudojamą) nejautrą?

 

4.1. operuojantis gydytojas;

4.2. anesteziologas reanimatologas;

4.3. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja;

4.4. kitas medicinos personalas.

 

  1. Kas atsakingas už tinkamą (saugų, efektyvų, moksliškai pagrįstą ir pan.) nejautros panaudojimą pacientui?

 

5.1. anesteziologas reanimatologas;

5.2. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja;

5.3. anesteziologas reanimatologas ir anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja kartu;

5.4. gydymo įstaiga, kurioje panaudojama nejautra;

5.5. gydymo įstaiga, anesteziologas reanimatologas ir anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja, tačiau kiekviena pagal savo medicinos normas ir paskirstytą atsakomybę.

 

  1. Kaip dažnai Jūsų praktikoje pacientai nepasako svarbios informacijos, kuri turi esminės reikšmės taikant (naudojant) nejautrą (pvz., nejautra veikia trumpiau, negu tikėtasi, arba pacientui išsivysto alergija, arba pacientui išsivysto kiti pašaliniai reiškiniai)?

 

6.1. kiekvieną kartą, kaip taikoma nejautra;

6.2. kas 2 (antrą) atvejį;

6.3. kas 5 (penktą) atvejį;

6.4. rečiau negu kas 5 (penktą) atvejį.