Planinių operacijų ir (ar) anestezijų atidėjimo laiko rekomendacijos, persirgus COVID-19 liga

Pacientams, sergantiems perioperacine SARS-CoV-2 infekcija, yra padidėjusi mirties ir (ar) komplikacijų (ypač kvėpavimo sistemos) rizika po operacijos. Kadangi žmonių, sirgusių SARS-CoV-2 infekcija, skaičius didėja, daugės ir pacientų, kuriems reikia planuoti operaciją ir (ar) anesteziją dėl įvairių priežasčių jau persirgus COVID-19 liga. Priešpandeminiai tyrimai rodo, kad pacientams, kurie patyrė kvėpavimo takų infekciją, operaciją reikia atidėti bent 4 savaitėms. Turimi duomenys leidžia teigti, kad COVID-19 ligos atveju saugus operacijos ir anestezijos atidėjimo laikas turėtų būti ilgesnis. Nustatyta, kad  pacientams, operuotiems per 6 savaites nuo SARS-CoV-2 diagnozės nustatymo, buvo didesnės 30 dienų mirtingumo po operacijos ir 30 dienų pooperacinių plaučių komplikacijų rizikos. Šios rizikos buvo žemos pacientams, kuriems operacija atlikta praėjus  ≥ 7 savaitėms po SARS-CoV-2 diagnozės nustatymo. Rezultatai buvo nuoseklūs tiek mažos rizikos (amžius <70 metų, ASA fizinė būklė 1 ir 2, mažoji operacija), tiek didelės rizikos (amžius ≥ 70 metų, ASA fizinė būklė 3–5, didžioji operacija) pogrupiuose. Po SARS-CoV-2 infekcijos operacija turėtų būti atidėta mažiausiai 7 savaites, kad sumažėtų pooperacinio mirtingumo ir plaučių komplikacijų rizika. Pacientams, kuriems simptomai išlieka praėjus 7 savaitėms po SARS-CoV-2 infekcijos nustatymo, taip pat didėja mirtingumo rizika. Todėl šiems pacientams gali būti naudinga atidėti operaciją iki tol, kol simptomai išnyks.

Rekomenduojama:

 1. Esant galimybei, operacijos ir (ar) anestezijos laiką po persirgtos SARS-CoV-2 infekcijos aptarti gydytojų komandoje, įvertinus:
  • COVID-19 ligos sunkumą bei išlikusius simptomus,
  • gretutines ligas ir paciento būklę prieš operaciją,
  • ligos, dėl kurios pacientas operuojamas, sunkumą bei prognozę,
  • operacijos sudėtingumą.
 2. Esant galimybei, operacijos ir (ar) anestezijos neplanuoti, kol pacientas gali būti užkrečiamas – 10 dienų nuo diagnozės nustatymo besimptomės/lengvos ligos atveju.
 3. Operacija ir (ar) anestezija 7 savaičių laikotarpyje po SARS-CoV-2 infekcijos susijusi su didesniu perioperaciniu sergamumu ir mirštamumu. Esant galimybei, planinės operacijos ir (ar) anestezijos neplanuoti 7 savaites po SARS-CoV-2 infekcijos, nebent operacijos ir (ar) anestezijos atidėjimas susijęs su didesne rizika.
 4. Didžioji dalis pacientų po SARS-CoV-2 infekcijos simptomų neturi arba jie yra lengvi, todėl specialaus paruošimo operacijai ir (ar) anestezijai nereikia. Sunkios ligos atveju arba išliekant simptomams gali reikėti papildomų tyrimų ir aptarimo.
 5. Išliekant simptomams ar persirgus sunkia COVID-19 liga, operaciją ir (ar) anesteziją gali tekti planuoti ir daugiau nei po 7 savaičių, įvertinus operacijos ir (ar) anestezijos atidėjimo galimybes bei rizikas.
 6. Laiką iki operacijos ir (ar) anestezijos (atidėjimo atveju) išnaudoti papildomam ištyrimui bei preabilitacijai.
 7. Vakcinacija kelios savaitės prieš planuojamą operaciją ir (ar) anesteziją gali sumažinti COVID-19 ligos keliamas rizikas pacientui ir personalui, todėl tikslinga aptarti paciento vakcinacijos klausimą su gydančiu gydytoju.
 8. Taip pat didėja ir širdies kraujagyslių komplikacijų rizika, operuojant bei atliekant anesteziją praėjus < 7 savaitėms po COVID-19 ligos (žr. lentelę)
 9. Šios rekomendacijos paremtos šiuo metu turimais klinikinių tyrimų duomenimis ir gali keistis.

Rekomendacijų lentelė. Rekomenduojamas neširdinių operacijų atidėjimo laikas pacientams, persirgusiems COVID-19 liga, atsižvelgiant į grėsmingų širdies kraujagyslių įvykių riziką

Laikas, praėjęs nuo Covid-19 diagnozės nustatymo Didžiųjų širdies kraujagyslių įvykių (MACE) rizikab
Maža Padidėjusi
Besimptomė, lengva arba vidutinio sunkumo kovid ligos formaa
<7 savaičių Svarstyti atidėti operaciją Svarstyti atidėti operaciją
>7 savaičių Galima operuoti Galima operuotic

Laikytis galiojančių klinikinės praktikos rekomendacijų

Sunki arba kritinė būklė po kovid ligos
<7 savaičių Svarstyti atidėti operaciją Svarstyti atidėti operaciją
≥7 savaitės ir yra persistuojantys kardiopulmoniniai simptomai Svarstyti atidėti operaciją Svarstyti atidėti operaciją
≥7 savaitės ir nėra kardiopulmoninių simptomų Galima operuoti Galima operuotic

Laikytis galiojančių klinikinės praktikos rekomendacijų

Pastaba. MACE – major adverse cardiovascular events.

aCovid-19 ligos sunkumas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-383

bDidžiųjų kardialinių įvykių rizika, apskaičiuota įvertinus chirurginę ir klinikinę riziką perioperaciniu laikotarpiu laikoma maža, jei jos tikimybė <1 proc. Jei perioperacinio laikotarpio MACE rizika ≥1 proc., ji laikoma padidėjusia.

cKai kuriems pacientams gali būti reikalingas papildomas ištyrimas prieš operaciją; įvertinus kardiovaskulinės ligos diagnozę, simptomus ir klinikinius požymius ir aptarus su gyd. kardiologu gali būti reikalingi šie papildomi tyrimai: 12 derivacijų EKG, troponino, smegenų natriuretinio peptido (BNP) ar N-terminalo pro-smegenų natriuretinio peptido (NT proBNP) tyrimai, ambulatorinė širdies aritmijų kontrolė, transtorakalinė echokardiografija arba ištyrimas dėl galimos kardialinės išemijos.

Literatūra:

 1. COVIDSurg Collaborative and GlobalSurg Collaborative. Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study. NIHR Global Health Research Unit on Global Surgery, Birmingham, UK
 2. El-BoghdadlyT M CookT Goodacre , J Kua , L BlakeS DenmarkS McNallyN MercerS R MoonesingheD J Summerton. SARS-CoV-2 infection, COVID-19 and timing of elective surgery: A multidisciplinary consensus statement on behalf of the Association of Anaesthetists, the Centre for Peri-operative Care, the Federation of Surgical Specialty Associations, the Royal College of Anaesthetists and the Royal College of Surgeons of England.  2021 Jul;76(7):940-946.
 3. COVIDSurg Collaborative. Elective surgery cancellations due to the COVID-19 pandemic: global predictive modelling to inform surgical recovery plans. British Journal of Surgery 2020; 107: 1440–9.
 4. Rohatgi N, Smilowitz NR, Reejhsinghani R. Perioperative Cardiovascular Considerations Prior to Elective Noncardiac Surgery in Patients With a History of COVID-19. JAMA Surg. Published online January 12, 2022. doi:10.1001/jamasurg.2021.6953

Rekomendacijos rengėjai:

Doc. dr. A.Gelmanas (sudarytojas), prof. dr. J. Gudaitytė, prof. dr. D. Bilskienė, prof. dr. D.Trepenaitis, dr. L. Lukošienė

LSMU MA MF Anesteziologijos klinika

 

Pristatyta ir apsvarstyta:

 1. Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugijos mokslinėje konferencijoje 2022 m. vasario 25 d.
 2. Lietuvos anesteziologų reanimatologų draugijos Valdybos posėdyje 2022 m. kovo 7 d.