Gerb. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos nariai,

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos anesteziologų-reanimatologų visuotiniame narių susirinkime ir teikti savo kandidatūras į draugijos valdymo organų postus.

SVARBIOS DATOS:

  • Kandidatūrų į draugijos valdymo organus teikimas iki 2021 m. gegužės 7 d. (nuotoliniu būdu, užpildant registracijos formą)
  • Išankstinis balsavimas vyks nuo 2021 m. gegužės 12 d. iki birželio birželio 11 d. balsavimo biuletenį pasirašant elektroniniu parašu.
  • Rinkimai ir jų rezultatų paskelbimas įvyks visuotinio narių susirinkimo metu, kuris vyks 2021 m. birželio 11 d.

Trumpai apie visuotinį draugijos narių susirinkimą:
Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Draugijos organas. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Draugijos nariai. Kiekvienas Draugijos narys, balsuodamas visuotiniame narių susirinkime, turi vieną balsą.
2021 m. visuotiniame narių susirinkime bus renkami Draugijos prezidentas, Draugijos tarybos nariai, Mokslinis sekretorius. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/4 (ketvirtadalis) Draugijos narių.
Visuotinio narių susirinkimo sprendimas (įskaitant sprendimus dėl Draugijos prezidento ir tarybos narių išrinkimo bei atšaukimo) yra laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
Visuotinis draugijos narių susirinkimas ir draugijos valdymo organų rinkimai vyks pagal Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos įstatus.

Reikalavimai kandidatams:
Reikalavimai Draugijos prezidentui:
Draugijos Prezidentas renkamas visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Asmuo negali būti Draugijos prezidentu daugiau nei 2 (dvi) kadencijas (nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš eilės).

Reikalavimai tarybos nariui:
Tarybos eiliniai nariai renkami visuotinio narių susirinkimo 3 (trejų) metų laikotarpiui. Asmuo negali būti tarybos nariu daugiau nei 2 (dvi) kadencijas (nepriklausomai nuo to, ar kadencijos eina iš eilės).

Visus kandidatus kviečiame užpildyti anketą.
Norint teikti kandidatūrą, prašome paspausti ant anketos kurią norite užpildyti.

  1. ANKETA, kandidatui į draugijos prezidentą.
  2. ANKETA, kandidatui į draugijos tarybos narį

Mokslinį sekretorių renka išrinkta draugijos taryba.