Lietuvos Anesteziologų – Reanimatologų draugija

Prisijungimo vardas yra jūsų el. pašto adresas.

Jei jungiatės pirmą kartą spauskite čia Pamirštas slaptažodis

Sveitainė bus tobulinama, taigi jei radote klaidą svetainėje ar norite pateikti pasiūlymų rašykite mums čia

Gerbiami draugijos nariai,

Penktadienį (2018m. sausio 12 d.) įvyko pirmasis naujai išrinktos tarybos posėdis. Labai džiugu, kad jame dalyvavo visi 15 tarybos narių. Noriu pasidalinti, kokius klausimus aptarėme ir kokie buvo priimti sprendimai.

Draugijos įstatai:
Tarybos dauguma pritarė, kad reikia atnaujinti mūsų įstatus. Štai keletas pasiūlymų naujiems įstatams, kuriuos svarstėme:
– įteisinti elektroninį balsavimą, kas leistų, visiems draugijos nariams, net ir tiems, kurie negalėjo dalyvauti susirinkime, balsuoti ir pareikšti savo nuomonę.
– įteisinti rinkimų sistemą, kuri leistų suformuoti Tarybą, kurios sudėtis atspindėtų tiek geografinį, tiek demografinį mūsų draugijos narių pasiskirstymą.
– sutrumpinti prezidento kadencijos terminą, siūlytos trijų ir keturių metų kadencijos, apribojimai tik vienai kadencijai.

Ruošiant naujus įstatus, be abejo bus ir dar daugiau pasiūlymų, juos visus reikia gerai apsvarstyti ir išsamų naujų įstatų projektą pateikti visuotiniam draugijos narių susirinkimui, šių metų pabaigoje.

Taryba patvirtino kad Draugijos Įstatų kūrimo darbo grupėje bus 10 žmonių, tačiau tik pusę darbo grupės sudarys tarybos nariai. Labai kviečiame kitus draugijos narius prisijungti prie šios darbo grupės veiklos, ypatingai kviečiame kolegas dirbančius ne universiteto ligoninėse. Juk tai mūsų visų įstatai ir jie turi atspindėti mūsų visų interesus. Norintys prisidėti prie šio projekto, prašome iki sausio 30 d. tai patvirtinti elektroniniu paštu (info@anest-rean.lt).

Klinikinių gairių sekcija:
Gairės, rekomendacijos ir protokolai turėtų būti viena aktyviausių draugijos veiklos sričių, kuri turėtų apčiuopiamą įtaką ir naudą kasdieninėje draugijos narių praktikoje. Tokiam projektui reikalinga aiški sistema ir ilgalaikė strategija. Taryba pritarė Klinikinių Gairių Sekcijos įkūrimui. Jos vaidmuo bus, koordinuoti gairių rengimą ir teikti jas draugijai. Sekcijai vadovauti buvo išrinkti Prof. Saulius Vosylius ir Dr. Arūnas Gelmanas. Susitarta, kad jie iki sekančio draugijos posėdžio, vasario 23 dieną, sudarys prioritetinių darbų sąrašą. Labai kviečiame visus draugijos narius prisidėti prie šios sekcijos veiklos.
Neabejotinai bus ir kitų specifinių draugijos veiklos sričių, kurių įgyvendinimui gali būti įkurtos ir kitos sekcijos.

Patvirtintas 2018 metų konferencijų planas:
2018 vasario 23 d. Kaunas – Anesteziologija, intensyvioji terapija ir skubioji medicina: sąlytis ar takoskyra?
2018 birželio 9 d. Klaipėda – Klinikinių atvejų konferencija
2018 spalio 25-27 d. Vilnius – Baltijos šalių kongresas
2018 gruodžio 7 d. Šiauliai – tema bus patikslinta artimiausiu metu, taip pat įvyks visuotinis LARD narių susirinkimas.

Kiekvienais metais, po vieną konferenciją rengsime Vilniuje ir Kaune, tuo tarpu kitos dvi konferencijos aplankys ir kitus miestus. 2019 metų konferencijų datas paskelbsime dar iki šių metų vidurio ir lauksime pasiūlymų, kuriuose miestuose jos galėtų būti rengiamos.

Naujas interneto puslapis:
Jūs tikriausiai jau pastebėjote, kad nurodėme naują draugijos elektroninio pašto adresą. Tai pirmas mūsų elektroninio projekto žingsnis. Taryba taip pat pritarė draugijos internetinio puslapio atnaujinimui. Tikimės, naująjį puslapį išvysti balandžio mėnesį. Naudosime “adaptyvias” technologijas, taigi bus patogu jį peržiūrėti ne tik kompiuterio, bet ir planšetės ar telefono ekrane. Džiaugiuosi, kad jaunesnioji karta entuziastingai ėmėsi šio projekto, Šarūnas Judickas apsiėmė koordinuoti naujojo internetinio puslapio kūrimą ir priežiūrą. Tai toli gražu ne vieno žmogaus darbas, Šarūnas bus labai dėkingas visiems, norintiems prisidėti prie šio projekto. Noriu užtikrinti, kad tam nereikia specialių programavimo, kodavimo ar kitokių kompiuterinės magijos įgūdžių.

Pagarbiai,

Tomas Jovaiša
LARD prezidentas