Lietuvos Anesteziologų – Reanimatologų draugija

Prisijungimo vardas yra jūsų el. pašto adresas.

Jei jungiatės pirmą kartą spauskite čia Pamirštas slaptažodis

Sveitainė bus tobulinama, taigi jei radote klaidą svetainėje ar norite pateikti pasiūlymų rašykite mums čia

Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugija (toliau LARD ) yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus ir mokslininkus, dirbančius anestezijos ir intensyvios terapijos (reanimacijos) srityse.

Draugijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialiu vadovavimu ir vadovaujančių asmenų atsiskaitomybe prieš rinkėjus principais. LARD gali būti kitų gydytojų, mokslo sąjungų bei tarptautinių giminingos veiklos organizacijų kolektyviniu nariu.

Pagrindinis draugijos uždavinys – organizacinė veikla, siekianti suvienyti ir paremti šios specialybės gydytojus profesinėje veikloje, sudaryti sąlygas kvalifikuotai atlikti savo pareigas, maksimaliai panaudoti draugijos narių kūrybinį potencialą.

LARD nariai (pagal draugijos įstatus draugijos nariais gali būti licencijuoti gydytojai anesteziologai-reanimatologai ir šios specialybės rezidentai. Draugijos nariai 2 metus nesumokėję nario mokesčio be pateisinamos priežasties gali būti pašalinti iš draugijos.

 

LARD valdyba 2013 m.

Visuotino susirinkimo data: 2013 m. vasario 22 d., 12.15 val. Visuotino susirinkimo vieta: Vilnius. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos ( toliau LARD) visuotinis susirinkimas dėl LARD prezidento, tarybos ir finansų komisijos rinkimų. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos nariai slaptu balsavimu išrinko draugijos Prezidentą ir Tarybą, atviru balsavimu –  Finansų komisiją. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijoje yra 494 nariai. Visuotiname susirinkime dalyvavo  131  LARD narys. Kadangi 2012 m. gruodžio 14 d. vykusiame LARD narių Visuotiniame susirinkime  nebuvo kvorumo, dėl to neišrinkta  LARD vadovybė 2013 – 2017 m. kadencijai.  Pagal draugijos įstatus šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Draugijos narių. LARD mokslinė sekretorė Jūratė Šipylaitė Balsų skaičiavimo komisijai išdavė ir komisija nariams išdalino LARD vadovybės rinkimų 2013-2017 m. slapto balsavimo biuletenius, keičiant į turinčio teisę balsuoti patvirtinančią LARD nario kortelę. Balsavime dalyvavo 131 LARD narys. Balsų skaičiavimo komisija: Saulius Vilkelis (pirmininkas), Eugenija Reinikovienė, Gabija Dragelytė, Vytautas Karosas, Janis Zinkus.

 

LARD prezidentas 2013 m.:

Prof. Jūratė Šipylaitė, prezidentė, VU Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vedėja, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius; Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro direktorė, Santariškių g. 2, 08661 Vilnius. E-paštas: jurate.sipylaite@santa.lt

LARD taryba 2013 m.:

Gyd. Robertas Badaras, Toksikologijos centro direktorius, Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika, VšĮ Respublikinė universitetinė ligoninė, Šiltnamių 29, LT-04130. E. paštas: badaras@gmail.com

Dr. Arūnas Gelmanas, Ortopedijos-traumatologijos anesteziologijos sektoriaus vadovas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos; Eivenių 2, LT-3007, Kaunas. E. paštas: arunas.gelmanas@kaunoklinikos.lt

Prof. Juozas Ivaškevičius, VU Anesteziologijos ir reanimatologijos profesorius, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius; Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro direktorius, VšĮ Respublikinė universitetinė ligoninė, Šiltnamių 29, LT-04130, Vilnius. E. paštas: juozas.ivaskevicius@mf.vu.lt

Doc. Aurika Karbonskienė, Anesteziologijos klinikos docentė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos; Eivenių 2, LT-3007 Kaunas. E. paštas: aurika.karbonskiene@kaunoklinikos.lt

Gyd. Gintautas Kėkštas, I-mo reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas; VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661 Vilnius. E-paštas: gintautas.kekstas@santa.lt

Gyd. Nerijus Klimas, Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda. E. paštas: nerijus.klimas@gmail.lt

Gyd. Ingrida Lisauskienė, I-mo reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytoja; VU ligoninė “Santariškių klinikos”, Santariškių 2, LT-08661 Vilnius. E-paštas: ingrida.lisauskienė@santa.lt

Prof. Andrius Macas, mokslinis sekretorius, Anesteziologijos klinikos vadovas; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos; Eivenių 2, LT-3007 Kaunas. E. paštas: andrius.macas@kaunoklinikos.lt

Prof. Jūratė Šipylaitė, prezidentė, VU Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vedėja, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius; Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro direktorė, Santariškių g. 2, 08661 Vilnius. E-paštas: jurate.sipylaite@santa.lt

Doc. Mindaugas Šerpytisiždininkas, VU Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos docentas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius; III-čio reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661 Vilnius. E-paštas: mindaugas.serpytis@santa.lt

Dr. Saulė Švedienė, VU Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos lektorė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius. E-paštas: saule.svediene@mf.vu.lt

Dr. Renatas Tikuišis,  Vilniaus universiteto onkologijos instituto direktoriaus pavaduotojas klinikai, Anesteziologijos ir reanimacijos skyriaus vedėjas, Vilniaus universiteto onkologijos institutas, Santariškių 1, LT-08660 Vilnius. E. paštas: renatas.tikuisis@gmail.lt

Gyd. Alfredas Vaitkus, Skausmo gydymo dienos stacionaro vyresnysis ordinatorius, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661 Vilnius. E-paštas: alfredas.vaitkus@santa.lt

Prof. Saulius Vosylius, VU Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos profesorius, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius; Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, VšĮ Respublikinė universitetinė ligoninė, Šiltnamių 29, LT-04130. E. paštas: saulius.vosylius@mf.vu.lt

Gyd. Vidūnas Daugelavičius, Vaikų anesteziologijos skyriaus vedėjas; Respublikinė Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė, Santariškių 7, LT-2021 Vilnius. E-paštas: vidunas.daugelavicius@vuvl.lt