ESA organizuojama konferencija įvyks 2019 m. spalio 15 – 16 d. Romoje. Daugiau informacijos:

https://www.esafocusmeeting2019.org