Gerbiami draugijos nariai,

Į mūsų draugiją kreipėsi Lietuvos Bioetikos komitetas prašydamas pasiūlyti Biomedicinos mokslų srities specialistą(ę) kuris galėtų dalyvauti komiteto veikloje. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad rekomenduojamas specialistas turi galėti atvykti į komiteto posėdžius kartą per mėnesį. Su Biomedicininių tyrimų ekspertų grupės nariais yra sudaromos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys. Smulkiau apie pareigas ir reikalavimus žiūrėkite prikabintame laiške.
Siekiantys LARD nominacijos šiam postui turi pateikti draugijai motyvacinį raštą ir visus LBEK laiške išvardintus dokumentus ne vėliau kaip iki spalio 29 d. 18 val. Rekomendacija bus pagrista remiantis LBEK laiške išvardintais kriterijais. Motyvaciniame laiške prašome nurodyti kaip jūsų dalyvavimas LBEK veikloje prisidės prie LARD veiklos tobulinimo ir žinių apie Bioetikos komiteto veiklą skleidimo.
Visus dokumentus prašome siųsti draugijos elektroninio pašto adresu info@anest-rean.lt
Lietuvos Bioetikos komiteto prašymas.

Laukiame jūsų paraiškų,
Pagarbiai,
Tomas Jovaiša
Draugijos prezidentas