Mieli kolegos,

Tarybos dauguma pritarė, kad reikia atnaujinti draugijos įstatus. Štai keletas pasiūlymų naujiems įstatams, kuriuos svarstėme:

– įteisinti elektroninį balsavimą, kas leistų, visiems draugijos nariams, net ir tiems, kurie negalėjo dalyvauti susirinkime, balsuoti ir pareikšti savo nuomonę.

– įteisinti rinkimų sistemą, kuri leistų suformuoti Tarybą, kurios sudėtis atspindėtų tiek geografinį, tiek demografinį mūsų draugijos narių pasiskirstymą.

– sutrumpinti prezidento kadencijos terminą, siūlytos trijų ir keturių metų kadencijos, apribojimai tik vienai kadencijai.

Ruošiant naujus įstatus, be abejo bus ir dar daugiau pasiūlymų, juos visus reikia gerai apsvarstyti ir išsamų naujų įstatų projektą pateikti visuotiniam draugijos narių susirinkimui, šių metų pabaigoje.

Taryba patvirtino kad Draugijos Įstatų kūrimo darbo grupėje bus 10 žmonių, tačiau tik pusę darbo grupės sudarys tarybos nariai. Labai kviečiame kitus draugijos narius prisijungti prie šios darbo grupės veiklos, ypatingai kviečiame kolegas dirbančius ne universiteto ligoninėse. Norintys prisidėti prie šio projekto, prašome tai patvirtinti elektroniniu paštu (info@anest-rean.lt).